alzheimer
Güncel bir araştırmaya göre işitme kaybını işitme cihazı kullanarak telafi etmek Alzheimer ve demans riskini azaltıyor. John Hopkins Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi 2011’de işitme kaybı ile bu istenmeyen bilişsel rahatsızlıkların oluşması arasında önemli bir bağlantı keşfetmiştir. Araştırmacılar 600’den fazla kişiyi inceleyerek demans riskinin, işitme kaybı en az 25 desibel olan kişilerde daha yüksek olduğunu ve işitme kaybı ilerledikçe bu riskin de arttığını bulmuştur. Özetle, işitmeniz ne kadar kötüleşirse demans ya Alzheimer olma riskiniz de o kadar artıyor.

Peki işitme kaybı neden demans riskini artırıyor?

Archives of Neurology’de yayımlanan bir çalışmanın yazarlarından Frank R. Lin’e göre bunun iki olası nedeni var. Hipotezine göre işitme sorunu olan kişiler, işitmesi iyi olan kişilere göre daha fazla bilişsel kaynağını sesi işlemlemeye ayırmak zorunda kalıyor. Sese daha fazla bilişsel kaynak ayırmak, diğer işler için gerekli beyin gücünü sınırlıyor. Lin işitme sorunlarının ayrıca demans için bir diğer risk unsuru olan sosyal izolasyona da yol açtığını belirtiyor.

Bu bulgular düzenli işitme testinin böyle rahatsızlıkları önlemede ne kadar önemli yer tuttuğunu gösteriyor. İşitmenizi nasıl test ettirmek için ücretsiz randevunuzu alın. Telefon: 4444774
Online işitme testi için tıklayın.

Kaynak: http://blog.beltone.com/2016/03/08/can-better-hearing-reduce-your-risk-for-alzheimers/